Vikten av rörelse och ergonomi

Under uppväxten ska hållning, balans, koordination, styrka, och rörelsekänsla interagera och utvecklas. Om barnet mår bra i sin kropp kan den använda kroppen till att utforska världen, leka, samspela och lära sig nya saker. Det bör alla barn få göra. Träning och resultat påverkas dels av barnets förutsättningar men också att de får rätt uppgifter, att miljön stimulerar till inlärning samt att det är roligt! http://www.learntomove.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *