Under uppväxten ska hållning, balans, koordination, styrka, och rörelsekänsla interagera och utvecklas. Om barnet mår…